Over ons

De naam en het logo van Spelhalla zijn nieuw, maar onze spellenclub zelf is dat allerminst. Van 2005 tot 2021 gingen we door het leven als FORUM-Ranst, op dat ogenblik de zesde kern van de FORUM-Federatie voor gezelschapsspellenclubs.

Nadat de wereldwijde pandemie ons in 2020 tot een lange pauze en tijd om te bezinnen gedwongen had, kozen we resoluut voor een nieuw begin met een eigen identiteit en een eigen koers.

bEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN sPELHALLA

spelavonden

In januari 2005, na enkele succesvolle testavonden in de voorgaande maanden, vond onze eerste officiële spelavond plaats. Als FORUM-Ranst en onder de vleugels van FORUM-Federatie vzw groeide onze spellenclub langzaam maar zeker uit tot een vaste waarde en vormde zij op een gegeven moment één van de fundamenten van de federatie.

In de loop van 2013 breidden we het aantal spelavonden uit van één naar twee per maand: voortaan spelen we op elke tweede vrijdag en vierde zaterdag in de maand.

Op tijd en stond maken we ook ruimte voor een thema-avond. De Ranstse winterspelen en de foute spelavond keerden regelmatig terug, maar geen enkele was zo succesvol als de Crime Night waarop we ook leden van verschillende andere spellenclubs mochten verwelkomen. Regelmatig halen we nog herinneringen op aan deze speciale spelavond en het afsluitende Cluedo film

SPELLENBEURS

Samen met de KWB van Ranst werd onze kleine kern een drijvende kracht achter de jaarlijkse spellenbeurs van de federatie. Van 2005 tot 2013 vond die plaats in Den Boomgaard in Broechem, Vanaf 2007 zelfs over twee dagen. 

In 2009 stonden we zo mee aan de wieg van de Vlaamse spellenprijs Gouden Ludo en de lokale verankering van Vlaanderens grootste spellentweedaagse leverde de KWB en ons in 2010 zelfs de cultuurprijs van de gemeente Ranst op.

Nadat de beurs in 2014 wegens blijvende groei moest uitwkijken naar een andere locatie, bleven we als kern actief aanwezig op de beurs met een aantal opmerkelijke themapleinen. Haven en scheepvaart, Misdaad, Made in Belgium, Spiel des Jahres-winnaars, Tile laying en Roll-and-write passeerden al de revue.

SPELEN IN CORONATIJDEN

Het plotse wegvallen van de spelavonden naar aanleiding van de opeenvolgende lockdowns tijdens de coronacrisis werd als een groot gemis ervaren.

Op aangeven van een aantal leden zijn we daarom uitgeweken naar het online platform Board Game Arena waarop we op de vaste spelmomenten (en daarbuiten) zijn blijven afspreken. Helemaal hetzelfde was het niet, maar spannende en lachwekkende momenten hebben we er net zo zeer beleefd. 

We zijn best ook wel trots op het feit dat we dankzij deze manier van spelen tijdens de hele coronacrisis slechts één spelavond daadwerkelijk hebben moeten annuleren en dat ook na anderhalf jaar van online spelen nog steeds een derde van onze leden vast op de afspraak was.

een nieuw begin

Na meer dan vijftien jaar gespeeld te hebben onder de vleugels van de FORUM-Federatie en de (veel te) lange coronapauze vonden we dat de tijd rijp geworden was voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van onze spellenclub.

In de zomer van 2021 beslisten we om de federatie te verlaten en koppelden we het heropstarten van onze spelavonden aan een naamswijziging. Spelhalla werd de nieuwe naam van de club, die op basis van een ledenbevraging weerhouden werd uit meer dan dertig suggesties.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo, waarvoor we ons lieten inspireren door het actierondel dat in enkele van onze favoriete bordspellen voorkomt.

De doorstart is in elk geval geslaagd. Op korte tijd hebben we verschillende nieuwe gezichten mogen begroeten, waarvan de meesten ook niet veel meer dan één probeersessie nodig hadden om zich meteen als jaarlid aan te melden. Dat succes is ook de lokale redactie van Gazet Van Antwerpen niet ontgaan. Op 14 november 2022 verscheen een artikel met de klinkende titel Spellenclub Spelhalla gaat na coronapauze weer naar de kern: spelavonden onder vrienden en vriendinnen.

Andere memorabele momenten

© Spelhalla spellenclub 2021-2023   | Colofon